Incrementums kunskaper finns inom:

  • Affärsutveckling – strategiarbete, genom att använda företagets styrkor, hur åstadkommer vi bästa tillväxt framöver

  • Controlling - hur följer vi upp företaget, analyserar resultatet och vidtar åtgärd

  • IR Investor Relations – Hur bygger vi upp en bra informationsstruktur till externa parter

  • Kapitalanskaffning - Hur finanserar vi företaget och tar in eventuellt riskkapital

  • Kapitalförvaltning - Hur placerar vi överskottskapital

  • Omvärldsbevakning - framförallt med input från finansmarknaden

  • Supply Chain Managment - Hur hanterar vi logistik och service, dvs inköp, lager och transporter, på bästa sätt