Om Incrementum

Incrementums idé är att hjälpa företag med affärsutveckling. Enkelt uttryckt hur man ska få företaget och affären att växa med lönsamhet. Incrementum tillkom efter att en längre tid ha sett hur många företag har svårt att hinna med annat än det dagliga arbetet, där strategi och affärsutveckling ofta får prioriteras ned.

Arbetsmodellen är att gå in som partner och tillsammans åtsadkomma tillväxt. Fördelen med att jobba som partner är att långsiktigheten ökar, istället blir företagets utveckling det viktiga. Det här åstadkoms främst genom att Incrementum går in med en ägarandel där vi sedan jobbar tillsammans. Arbetet sker framförallt genom styrelsearbete.

Incrementum går in som partner i nystartade såväl som etablerade företag. Dock är antalet uppdrag begränsade.